[VIJUGA.HR] Projekt “Umjetnost i Europa”

U suradnji sa studentima 2. godine preddiplomskog studija Ekonomskog fakulteta u Osijeku, u sklopu kolegija Makrosustav Europske unije, proveden je projekt “Umjetnost i Europa” u Školi primijenjene umjetnosti i dizajna u Osijeku, kojim smo željeli mladima približiti Europsku uniju i mogućnosti koje ona pruža za mlade i umjetnike.

S obzirom da građani RH nisu dovoljno informirani o mogućnostima koje nudi EU, što nam govori podatak da smo od mogućih 10 milijardi eura u periodu od 2014. – 2018. godine, povukli samo 2 milijarde eura, cilj nam je bio povećati informiranost, prvenstveno mladih umjetnika.Također samo na kroz nastavu prezentriali rad Udruge Vijuge kao i mogućnosti koje oni  kao umjetnici imaju kod nas na www.vijuga.com.hr

Autor : David Jerković
Autor: David Jerković
Autor: David Jerković
Autor: David Jerković
Autor: Darko Grundler
Autorica:Monika Gelenčir