Predstavljamo vam novu rubriku “TEAM CHOICE”

Imate kvalitetna umjetnička djela i mislite da mogu konkurirati za najbolja? Prijavite se na vijuga.com.hr postanite dio naše priče i pokažite svijetu svoje radove! Samo za vas pokrećemo novu rubriku „Team choice“ u sklopu koje Vijuga team bira najbolje umjetničke radove na vijuga.com.hr. radi isticanja najkvalitetnijih umjetnika! Vijuga team svaka 2 tjedna odabira najbolje umjetničke radove između svih vaših radova na vijuga.com.hr, te će isto biti objavljeno na www.prime.vijuga.com.hr!

Pogledajte više na http://prime.vijuga.com.hr/team-choice/